Ja, Elex Stockholm är ett elföretag som åtar sig uppdrag även på jourtid.