Om du märker att det luktar bränt från dina uttag eller strömbrytare är det viktigt att omedelbart stänga av strömmen till det berörda området och ringa en auktoriserad elektriker. Detta är en allvarlig säkerhetsrisk och kan tyda på ett problem med ledningarna eller en överhettad elektrisk apparat. En elektriker kommer att kunna diagnostisera problemet och göra nödvändiga reparationer för att förhindra en brand eller annan farlig situation.